Spotřebitelské spory

 

Pověřeným subjektem k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů), je Česká advokátní komora se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, www.cak.cz, a to počínaje dnem 5.2.2016 z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Copyright © 2022 JUDr Michal Špirk